Oslo Parkettsliperi AS har et tett samarbeid mellom flere aktører innenfor sliping og behandling av tregulv i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark. 

Vi er klare for ditt oppdrag, alle har gulv!


Når du som kunde har behov for en håndverker, står du alltid ovenfor samme utfordring, hvilket selskap skal du velge? Hvordan vet du hvem som er dyktige eller ikke? Den samme utfordringen har vi stått ovenfor når vi skal velge våres samarbeidspartnere, men vi har den unike muligheten til å observere håndverkeren over tid, og kvaliteten på arbeidet igjennom hele prosessen. 

Det er en langtekkelig prosess å bli en dyktig gulvsliper, og krever en spesielt nøye person som må kunne mestre et bredt sett med utfordrende presisjons verktøy, og samtidig ha forståelse for lakkering og behandling av treverk. 

Vi har over lengre tid hatt som mål å søke ut de beste av de beste innen for bransjen, de som brenner for faget og som kun leverer fra seg et godt resultat av høy standard. Vi håndplukker arbeideren ut i fra jobben som skal gjøres og vet nøyaktig hvem som passer best til ditt prosjekt. 

Det er derfor vi i Oslo Parkettsliperi As er stolte av våres nøye utvalgte samarbeidspartnere!